Persediaan untuk cawangan baharu

Apakah yang disediakan Franchisor kapada franchisee?

Syarat Perjanjian