Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE

PASAL 8: KEWAJIBAN FRANCHISEE

  • 1.    Seluruh Pembiayaan Mengadakan Perabut Dan Perilklanan Untuk Keperluan Restoran Serta Bahan-Bahan Peralatan Memasak Dan Bahan Mentah Adalah Tanggujawab Franchisee.  Franchisee Bersetuju Bahawa Apa Apa  Keperluan Tidak Mencukupi Selebihnya Akan Tanggujawab Franchisee.
  • 2.    Pekerja Wajib Mengikuti Program Kursus Pengendalian Makanan Dan Pemereksaan Kesihatan
  1. Franchisee Dengan Ini Memberikan Kuasa Kepada Franchisor Untuk Sewaktu-Waktu Sesuai Dengan Keinginan Franchisor Untuk Memeriksa Dan Atau bertanya Segala Catatan Dan Tanpa prasangka atau Pengecualian Apapun Juga.
  2. Franchisee Setuju Memberikan Laporan Penjualan Tanpa Prasanngsaka .
  3. Lapuran Jualan Harian Kapada Franchisor Melalui Sms Dan Setiap Bulan Secara Bertulis  Kapada Franchisor .