Persediaan untuk cawangan baharu

Apakah yang disediakan Franchisor kapada franchisee?

Apa perjanjian kita

 

 

 

 

 

 

 

PERSEDIAAN DAN KEWAJIBAN KAPADA FRANCHISEE

1.         Modal

  • MODAL TIDAK MENJADI SUATU KETETAPAN KAPADA FRANCHISE TETAPI ADALAH SECUKUPNYA RM 45K ATAU LEBIH ADALAH LEBIH SEMPURNA , SEMUANYA ADALAH MODAL KAPADA OPERASI PERNIAGAAN .

2.         Tempat

3.         Pekerja

4.         Syarat Perjanjian

 

KEMBALI......